Utveckling av ledare, individer och team

Utveckla dig själv, dina ledare, medarbetare och team i ledarskap

Ledarutveckling  genom Bizniz Tools Sweden AB

Resultatinriktad ledarskapsprogram för chefer, individer och team.

• Att vara en bra ledare är inte bara avgörande för den som har ett chefsansvar. Alla i en organisation kan vara ledare, även de utan formellt chefsansvar. Det kan tex handla om självledarskap.

• Exempel på program:
a. Motiverande ledarskap 1 och 2
b. Motiverande självledarskap
c. Teamutveckling som en parallellprocess till Motiverande Ledarskap

• Du kan hitta mer information om våra olika program på www.bizniztools.com