Leda på distans

Hur kan du som arbetsgivare stödja din arbetskraft som jobbar på distans?

Många globala företag har erfarenhet att jobba på distans digitalt och de anställda är vana att vara uppkopplade med kollegor runt om i världen. Dessa arbetsgivare vet att det finns utmaningar utöver tidszoner när man hanterar en global arbetskraft. Olika kulturer, värderingar och arbetssätt kan skapa splittring. Det är svårt för chefer att engagera sig i varje anställd, att ge effektiv feedback och ta sitt arbetsmiljöansvar. Att bygga en stark företagskultur är viktig för att hålla globala medarbetare engagerade och få dem att känna sig som del av teamet.

I och med den globala pandemin har digitaliseringen och distansarbetet tagits till en ny nivå. Nu är det inte bara globala företag som har sina medarbetare på distans. Många jobbar på hemifrån, utan daglig kontakt med arbetskamrater. Det som i våras var meningen att vara en temporär lösning vid många företag, är idag på god väg att bli det nya normala.

Det kommer rapporter om att den psykiska ohälsan är på rekordnivå och att arbetet med att främja jämställdhet har gått tillbaka. Inte bara i Sverige, utan detta är något man ser globalt. Precis som för de globala företagen har nu de flesta företag en utmaning att hålla sina medarbetare engagerade, då dem att känna samhörighet och att bli sedda. Att ge medarbetare effektiv feedback och ha en naturlig dialog kan vara en utmaning. Chefer som är vana att se sina anställda dagligen, diskutera problem och lösningar, träffas och småprata i kafferummet, och ge omedelbar feedback, ska nu leda och engagera på distans. Hur kan vi som arbetsgivare skapa en hälsosam psykisk arbetsmiljö på distans?

Här är några förslag för att komma igång med arbetet att bygga en ny företagskultur:

-Skapa digitala frivilliga fokusgrupper för att identifiera medarbetares ouppfyllda behov och hitta lösningar för support.

-Skapa sociala ritualer och traditioner för att bryta upp arbetsveckan. Tex digitala fikastunder. Eller varför inte vara uppkopplade i ett frivilligt digitalt kontor några timmar varje dag?

-Ordna digitala ”luncha-och-lär” – tex med olika hälsofrämjande teman, tex mindfulness eller sömnskola

-Utbilda anställda att bli bättre på att bli effektiva på ett hälsosamt sätt, att leda sig själva och andra. Här kan jag rekommendera olika program med egen coach genom Bizniz Tools, digitalt eller face to face, tex i Självledarskap och Motiverande Ledarskap. Länk: www.bizniztools.com

-Ge tid för småprat under dina konferenssamtal. När alla känner sig stressade och upptagen blir det ännu viktigare att ge tid för social samvaro – även om den är digital.

-Schemalägg korta regelbundna avstämningsmöten

Tiderna förändras och vi kommer hela tiden få nya utmaningar. Låt oss ta oss an dessa nya utmaningar, utvecklas och lära av dem istället för att fokusera på problemen.