Utveckling och successionsplanering

Hur arbetar du med successionsplanering och utveckling av dina medarbetare i dessa tider?

Vi vet alla att Covid-19 har varit en väckarklocka för många organisationer, chefer och medarbetare, på olika sätt. Till exempel så blev det i de kaosvågor som skapades i våras uppenbart att man hade svagheter i sin planering gällande successionsplaner och vad man som företag prioriterar för attityder och kompetens i olika typer av nyckelbefattningar. Många företag upptäckte att de baserat sina planer på föråldrade antagande om hur jobbroller ska se ut, vilka nyckelpositionerna är och vilka färdigheter som behövs i olika typer av befattningar. Att arbeta på distans har blivit det nya normala, och med det kom kravet på att anställda behöver kunna ta initiativ, ansvar och fatta beslut, utan att arbetet i sig är klart definierat. Det handlar om självledarskap.

Vad kan och behöver du som företag göra för att möta kraven i det nya affärsklimatet:

  • Granska den process du har för att utveckla och hantera dina interna talanger. Hur kan företaget fånga individers unika färdigheter, attityder, kompetenser och erfarenheter som behövs i framtiden? Samlar du in rätt data, och mäter du det som ger ett hållbart resultat?
  • Tänk på framtida roller och färdigheter och vad som behövs i den nya globala och adaptiva ekonomin. Skapa inte positioner för individen i organisationen, utan utveckla individer till företagets framtida behov. Tänk på att teoretisks kunskaper och kompetens är färskvara idag och att de blir gamla fort. De företag som fokusera på individers attityd, engagemang och intresse att snabbt lära sig nya saker kommer ha en fördel. Adaptivt ledarskap, självledarskap och kritiskt tänkande blir viktigt. Som chef måste man vara bra på att coacha och leda i dessa snabba svängningar och göra det på distans.
  • Utveckla virtuella talanger. Har du de resurser och den kunskap du behöver för att göra detta? Viktigt att inte sätta utbildning och utveckling on-hold. Istället, ta tillfället i akt och låt dina medarbetare utveckla sig digitalt. 
  • Då man arbetar på distans kräver mycket mod och ansvar. Att utveckla medarbetarnas förmåga att leda sig själva, lösa problem, driva mot mål utan att bränna ut sig själv blir viktigt.

Motiverande Självledarskap är ett program där man tar tillvara varje individs behov av utveckling för att bli bättre i sitt självledarskap. Här hittar du mer information:  https://bizniztools.com/#intro