Nyheter – Hund:

Till alla ni som äger hund...

Jag genomgår utbildning till Hundinstruktör och Hundpsykolog vid Hundens Hus i Stockholm. Sista delen av utbildning innebär självständig praktik, med mentor från Hundens Hus

Därför erbjuder jag just nu valpkurs, kurs i vardagslydnad och privatträning till reducerat pris. Priserna gäller fram till den 31/1 2020. Alla utbildningar sker utomhus, pga Covid-19 och eventuella teoripass görs digitalt (eller om detta ej fungerar löser vi det i anslutning till praktikpass)

VALPKURS – för hundar upp till 6 månader, totalt 7,5 timmar (inkl teori). Pris per ekipage 900 kr, inkl moms (4-8 kursdeltagare)
I valpkursen ligger fokus på att du och din valp ska få en så bra start och relation som möjligt – allt för att valpen ska bli en harmonisk ny familjemedlem. I kursen tar vi tillvara valpens naturliga nyfikenhet, lekfullhet och vilja att lära sig saker. Vi kommer fokusera på kontakt, följsamhet, samspel, lek, att hälsa och gå fint i koppel, hantering och sist men inte minst vad du kan göra för att få till en flygande inkallning! Naturligtvis tränar vi med belöningar för att ett på ett roligt, enkelt & effektfullt sätt lära våra valpar det vi vill!

VARDAGSLYDNAD – för alla hundar över 5 månader, som vill repetera det man tidigare lärt sig, få nya idéer och eller bara träffas och träna i grupp, totalt 7,5 timmar (inkl teori). (4-8 kursdeltagare) Pris per ekipage 900 kr, inkl moms
I denna kurs kommer vi jobba på att förbättra vardagslydnad på din hund och stärka er relation, samarbete och trygghet. Vi kommer göra detta genom att träna din hund i följsamhet, kontakt, koppelvett, sitt, ligg, stanna kvar, att komma när du ropar och aktivering.

PRIVATTRÄNING – för alla hundar som inte har några allvarliga problembeteenden. 485 kr/tillfälle (ca 1 timme och 15 min per tillfälle, teori och praktik). Boka tre privatträningstillfällen till priset 1100 kr. (Bokas och betalas innan start).

Från och med februari 2021, kan jag även ta emot och arbeta med hundar som har problembeteenden. Då kommer hunden ingå i min utbildning.

Pga Covid-19 och de restriktioner vi lever med kommer all praktik hållas utomhus i Örebro (om ni är 4 hundar eller fler som vill gå ihop så kan ni bestämma plats). Teori kommer ske digitalt (via Teams), eller utomhus i samband med praktik. Kursen kan hållas på dagtid, kvällstid eller helg, beroende på önskemål.

Om intresse finns för kurs i Skåne så kommer utbildningen hållas i Virke, (Kävlinge).

Anmälan sker till mig via e-mail: elisabeth@taregi.com Då du anmäler dig, vänligen låt mig veta vad du heter, adress, mobilnummer, hundens namn, ras och ålder, samt om du vill gå dag, kväll eller helg. Också bra om du indikerar om någon dag absolut inte fungerar.

Betalning sker innan kursstart via Swish nr: (kommer snart) eller Bankgiro: 5453-4185.

Utveckling och successionsplanering

Hur arbetar du med successionsplanering och utveckling av dina medarbetare i dessa tider?

Vi vet alla att Covid-19 har varit en väckarklocka för många organisationer, chefer och medarbetare, på olika sätt. Till exempel så blev det i de kaosvågor som skapades i våras uppenbart att man hade svagheter i sin planering gällande successionsplaner och vad man som företag prioriterar för attityder och kompetens i olika typer av nyckelbefattningar. Många företag upptäckte att de baserat sina planer på föråldrade antagande om hur jobbroller ska se ut, vilka nyckelpositionerna är och vilka färdigheter som behövs i olika typer av befattningar. Att arbeta på distans har blivit det nya normala, och med det kom kravet på att anställda behöver kunna ta initiativ, ansvar och fatta beslut, utan att arbetet i sig är klart definierat. Det handlar om självledarskap.

Vad kan och behöver du som företag göra för att möta kraven i det nya affärsklimatet:

  • Granska den process du har för att utveckla och hantera dina interna talanger. Hur kan företaget fånga individers unika färdigheter, attityder, kompetenser och erfarenheter som behövs i framtiden? Samlar du in rätt data, och mäter du det som ger ett hållbart resultat?
  • Tänk på framtida roller och färdigheter och vad som behövs i den nya globala och adaptiva ekonomin. Skapa inte positioner för individen i organisationen, utan utveckla individer till företagets framtida behov. Tänk på att teoretisks kunskaper och kompetens är färskvara idag och att de blir gamla fort. De företag som fokusera på individers attityd, engagemang och intresse att snabbt lära sig nya saker kommer ha en fördel. Adaptivt ledarskap, självledarskap och kritiskt tänkande blir viktigt. Som chef måste man vara bra på att coacha och leda i dessa snabba svängningar och göra det på distans.
  • Utveckla virtuella talanger. Har du de resurser och den kunskap du behöver för att göra detta? Viktigt att inte sätta utbildning och utveckling on-hold. Istället, ta tillfället i akt och låt dina medarbetare utveckla sig digitalt. 
  • Då man arbetar på distans kräver mycket mod och ansvar. Att utveckla medarbetarnas förmåga att leda sig själva, lösa problem, driva mot mål utan att bränna ut sig själv blir viktigt.

Motiverande Självledarskap är ett program där man tar tillvara varje individs behov av utveckling för att bli bättre i sitt självledarskap. Här hittar du mer information:  https://bizniztools.com/#intro