Hur arbetar Taregi?

Metod:

Hur vi arbetar tillsammans beror helt och hållet på ert behov. Till exempel:

  • Ledarutveckling i samarbete med Bizniz Tools Sweden AB
  • Coach och bollplank till ledare och teammedlemmar
  • Bollplank till chefer och HR (tex uppsägningar eller andra komplicerade/känsliga ärenden)
  • Facilitator i workshops eller ledarintroduktion
  • Utveckling av HR-relaterad policy eller handbok
  • Bedömning och feedback för rekrytering eller utveckling
  • Matchning av kultur och individ
  • Mentor till HR eller chef
  • Medarbetar eller fackliga relationer (missnöje, förhandlingar, avtal etc.)