Strategisk Human Resources och organisationsutveckling

Behöver ditt företag tillfälligt stöd inom Human Resources eller organisationsutveckling?

Inom Human Resources/personalarbetet har du områden där du kanske inte arbetar varje dag, särskilt om du är ett mindre företag. Det kan dock vara mycket viktiga områden för företagets strategi, men du kanske inte har eller behöver intern expertis / erfarenhet för att komma vidare. Exempel på områden kan vara: 

  • Fusion och förvärv (dvs. due diligence och integrationer ur ett HR/personalperspektiv)
  • Förbereda ditt företag inför en försäljning – ur ett Human Resources perspektiv
  • Uppstart och tillväxt – vilka lagar och avtal behöver ditt företag ha koll på
  • HR-revision
  • Riskhantering
  • Lägga varsel eller på annat sätt göra en omorganisation (tex ur ett arbetsrättsligt perspektiv)
  • Fackliga relationer och förhandlingar
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö och rehabilitering
  • Utveckla en HR-organisation / HR-strategi
  • Second opinions vid rekrytering genom test eller bedömning ut ett individ eller kulturperspektiv. Certifierad inom MBTI, HA och Match-V